Aksaray Haberler, Son Dakika Aksaray Haberleri

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (03.06.2021 Tarih ve 2021/52 Sayılı Karar)

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARIKarar Tarihi : 03. 06. 2021Karar No : 2021/52GÜNDEM: Koronavirüs Tedbirleriİl Hıfzıssıhha Kurulu Aksaray Valisi Sayın Hamza AYDOĞDU Başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak;Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-­05. 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının 06. 01. 2021 ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09. 30­-12. 50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.Bu çerçevede? İçişleri Bakanlığı’nın 02. 06. 2021 tarih ve 9069 sayılı Genelgesi doğrultusunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların il ve ilçelerimizde hayata geçirilmesinin sağlanmasına;1- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00-­16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-­10. 00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,2- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirlerin Belediyelerce alınmasına,3- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07. 00-­15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,4- 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07. 00­-15. 00 saatleri arasında açık olabilmelerine ve bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,5- Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınması, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesi, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01. 06. 2021 tarih ve 133681 sayılı yazısında? tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları ilgi yazısı ve ekinde belirtilen muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde?Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,Kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiğinden İçişleri Bakanlığı’nın 02. 06. 2021 tarih ve 9070 sayılı Genelgesi doğrultusunda;1- 6 Haziran 2021 Pazar günü belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına,2- Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak ilimizde Vali Yardımcılarının başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,3- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79’uncu ve 82’nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşımamalarına ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine,4- Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,5- Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılmasına, özellikle muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınmasına ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine,Kaymakamlıklar ve ilgili Kurum-Kuruluşlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Oy birliğiyle karar verilmiştir.BAŞKANHamza AYDOĞDUValiÜYE ÜYE ÜYEEvren DİNÇER Uzm. Dr. KerimYEŞİLDAĞ Hacı Ömer KARTALBelediye Başkanı İl Sağlık Müdürü İl Milli Eğitim MüdürüÜYE ÜYE ÜYEHüsnü YILDIZ Bülent SAKLAV Uzm. Dr. Rıfkı KARABATAKÇevre ve Şehircilik İl Tarım ve Orman Serbest Tabipİl Müdürü MüdürüÜYEEcz. Gürhan VAZSerbest Eczacı

Bir önceki yazımız olan Son dakika haberleri! Aksaray'a şehit ateşi düştü başlıklı makalemizde 3. Sayfa, Aksaray ve Rüya hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir